Χειμερινή συντήρηση & Εκχιονισμός

Η χειμερινή συντήρηση αποτελεί ένα ιδιαίτερο, ξεχωριστό και εξειδικευμένο αντικείμενο που διασφαλίζει την ομαλή κυκλοφορία στους δρόμους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η περίοδος επιφυλακής ορίζεται από την 15η Νοεμβρίου έως και την 15η Απριλίου κάθε έτους και κατά το διάστημα αυτό η οργάνωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης είναι προσανατολισμένοι προς το στόχο αυτό. Η Proklos GmbH προετοιμάζεται κατάλληλα ώστε να υπάρξει άμεση αντίδραση και ενεργοποίηση του μηχανισμού χειμερινής συντήρησης, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλουν.

 Ο εκχιονισμός γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους (όπως η προληπτική ρίψη υγρού άλατος που παρασκευάζεται σε ειδικές δεξαμενές και διανέμεται με ειδικά μηχανήματα), χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν υψηλότερη απόδοση, ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.