Καθαρισμος Ακτων: Απορριμματα και Συνεπειες

Κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία

Τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των λουομένων:

  • Κυρίως τα νοσοκομειακά και υγειονομικά απόβλητα, τα αιχμηρά αντικείμενα και τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία (π.χ. δίχτυα), κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία όσων έρχονται σε επαφή µε αυτά
  • Τα απορρίμματα που καταναλώνουν τα διάφορα ψάρια μπορεί να καταλήξουν ακόμα και στο πιάτο µας µέσω της τροφικής αλυσίδας


Κίνδυνος για το περιβάλλον

Η αύξηση των απορριμμάτων στις ακτές επηρεάζει αρνητικά τα παράκτια και θαλάσσια είδη καθώς:

  • Πραγματοποιείται υποβάθμιση του χώρου στον οποίο ζουν και τρέφονται
  • Συχνά παγιδεύονται σε αυτά, μειώνοντας έτσι την ικανότητα τους να ταξιδέψουν, να βρουν τροφή και να αποφύγουν τους θηρευτές. Επιπλέον, η παγίδευση μπορεί να τα τραυματίσει ή ακόμη και να τα οδηγήσει στον θάνατο λόγω ασιτίας, ασφυξίας ή πνιγμού
  • Μπορεί να καταπιούν κάθε λογής πλαστικά αντικείμενα, συσκευασίες φαγητών, σακούλες, κ.ά. που βρίσκονται στην ακτή, επιπλέουν στη θάλασσα ή κάθονται στο βυθό
  • Τα επιπλέοντα θαλάσσια απορρίμματα μπορεί να αποτελέσουν φορείς μεταφοράς ξενικών ειδών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή των τοπικών οικοσυστημάτων και ενδιαιτημάτων, όπως κοραλλιογενείς υφάλους, και έτσι να επηρεάσουν την εξεύρεση τροφής και τις τροφικές συνήθειες των θαλάσσιων οργανισμών

Αισθητικές συνέπειες  

Στις πολυσύχναστες παραλίες παρατηρείται έντονη αλλοίωση του φυσικού τοπίου, καθώς συχνά σε αυτές δραστηριοποιούνται ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bars και άλλες παράκτιες επιχειρήσεις. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη κουλτούρα στους λουόμενους και οι απαραίτητες υποδομές στην ακτή, υπάρχει έντονη παρουσία θαλάσσιων απορριμμάτων, που προέρχονται από δραστηριότητες αναψυχής (πλαστικά ποτήρια, κουτάκια αναψυκτικών κλπ.), τα οποία επιβαρύνουν σημαντικά την εικόνα κάθε περιοχής, υποβαθμίζουν το φυσικό της κάλος και την καθιστούν απωθητική. Η αισθητική αυτή υποβάθμιση των περιοχών που βρίθουν από απορρίμματα αποθαρρύνει την προσέλευση ενός σημαντικού ποσοστού των επισκεπτών.
Ποιος άλλωστε θέλει να κολυμπάει ή να απολαμβάνει τις χαρές της παραλίας, περιστοιχισμένος από σκουπίδια;

Οικονομικό και κοινωνικό κόστος

Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους βασικούς της πυλώνες ανάπτυξης και το μέλλον της χώρας.
Η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, η φυσική ομορφιά του τόπου και η γεωγραφική ποικιλομορφία προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας αφενός ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιου βεληνεκούς, και αφετέρου ως τουριστική αγορά με εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Δεδομένου ότι η τουριστική αξία μιας περιοχής σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό µε την αισθητική της αξία, η αισθητική υποβάθμιση τουριστικών, παράκτιων περιοχών εξαιτίας της ρύπανσης µε απορρίμματα, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση της τουριστικής δραστηριότητας και την συνεπακόλουθη απώλεια σημαντικών οικονομικών κεφαλαίων.