Καθαρισμος Φ/Β: Ανταγωνιστικα Πλεονεκτηματα

• Καθαρίζουμε συνολική επιφάνεια Φ/Β πλαισίων 1,5-2 MW σε μόλις 10-12 ώρες χρησιμοποιώντας ένα μόνο μηχάνημα.

• Είμαστε 5 φορές πιο γρήγοροι από αντίστοιχες εταιρείες καθαρισμού Φ/Β πάρκων.

• Εγγυόμαστε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση κατά 8 - 10%.

• Παρέχουμε ασφαλιστικές καλύψεις έναντι τρίτων σε περίπτωση ατυχήματος αλλά και κάλυψη για τις υλικές ζημιές που μπορεί να προκύψουν στα Φ/Β πλαίσια κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.

• Διαθέτουμε Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Έργου από τον έγκριτο Φορέα Τεχνικών Ελέγχων και Πιστοποιήσεων ΤÜV AUSTRIA HELLAS.