Καθαρισμος Φ/Β: Χειροκινητος vs Αυτοματοποιημενος Καθαρισμος

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

•Χαμηλό κόστος με αμφίβολο όφελος 

•Μη αναγκαιότητα εξειδικευμένου προσωπικού

•Μεγάλη πιθανότητα φθοράς του Φ/Β πλαισίου

•Ελλιπής έλεγχος επί της διαδικασίας

•Μεγάλη βαρύτητα στον ανθρώπινο παράγοντα

•Μεγάλος αριθμός εργαζομένων

•Μεγάλη πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων

•Αναποτελεσματικός καθαρισμός, έχοντας ως συνέπεια τη μειωμένη ενεργειακή απόδοση

•Μη φιλικός προς το περιβάλλον

•Χρονοβόρος

 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

•Συμφέρουσα σχέση κόστους – οφέλους

•Απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού με άρτια κατάρτιση και τεχνογνωσία

•Ελάχιστη πιθανότητα φθοράς του Φ/Β πλαισίου

•Υψηλός έλεγχος επί της διαδικασίας

•Αμιγώς αυτοματοποιημένη διαδικασία

•1-2 εργαζόμενοι

•Ασφαλής

•Αποτελεσματικός καθαρισμός, έχοντας ως συνέπεια τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση

•Φιλικός προς το περιβάλλον

•Γρήγορος