Η PROKLOS  είναι μια εταιρεία παροχής πρωτοποριακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Κύριοι τομείς της δραστηριότητας μας είναι ο αυτοματοποιημένος καθαρισμός φωτοβολταϊκών πάρκων, εκχιονισμοί οδικών δικτύων, καθαρισμός ακτών & διαμόρφωση παραλιών, έργα πρασίνου πάσης φύσεως τόσο για τον Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό τομέα.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας αποτελεσματικά, οικονομικά και με σεβασμό προς το περιβάλλον.