Συντομη Περιγραφη

Η PROKLOS είναι μια εταιρεία παροχής πρωτοποριακών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Κύριοι τομείς της δραστηριοποίησής μας είναι ο αυτοματοποιημένος καθαρισμός φωτοβολταϊκών πάρκων, οι εκχιονισμοί οδικών δικτύων, ο καθαρισμός ακτών & η διαμόρφωση παραλιών, τα έργα πρασίνου πάσης φύσεως αλλά και οι υπηρεσίες λιθοτριψίας τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Συγκεκριμένα στο κομμάτι του καθαρισμού Φ/Β σταθμών, είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει τόσο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και καινοτόμο τεχνολογία. Αρκεί να αναφέρουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να καθαρίσουμε συνολική επιφάνεια πλαισίων ισχύος 1,5-2 MW σε μόλις 10-12 ώρες χρησιμοποιώντας ένα μόνο μηχάνημα. Συνολικά έχουμε υλοποιήσει τον καθαρισμό Φ/Β πάρκων ισχύος 6.000 ΜW, ενώ ετησίως πραγματοποιείται ο καθαρισμός 600 ΜW.

Στον χώρο των υπηρεσιών εκχιονισμού, είμαστε υπερήφανοι που έχουμε αναλάβει την αποπαγοποίηση δρόμων σε πολλές Περιφέρειες της Ελλάδας, προσφέροντας την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την απόδοση του στην κυκλοφορία και τη μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών των μόνιμων κατοίκων, των εκδρομέων αλλά και όλων των κοντινών τουριστικών υποδομών, όπως χιονοδρομικά κέντρα, ξενοδοχεία και αγορά.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες καθαρισμού ακτών και διαμόρφωσης παραλιών, έχουμε τη δυνατότητα να απομακρύνουμε από την ακτή κάθε είδους απορρίμματα με ειδικά μηχανήματα, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Τέλος, έχουμε σημαντική εμπειρία στις υπηρεσίες λιθοτριψίας (διαμόρφωση τοπίου και δημιουργία υπόβασης και διαπλάτυνση δρόμων)