Συντήρηση Δρόμων : Περιγραφη

Σκοπός των υπηρεσιών συντήρησης δρόμων είναι η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας κυκλοφορίας και πυροπροστασίας. Αντιλαμβανόμενοι την επιτακτική ανάγκη της αγοράς για έργα οδοποιίας εξαιρετικής ποιότητας ενισχύσαμε τον υπάρχοντα μηχανολογικό μας εξοπλισμό με τελευταίας τεχνολογίας, με ευελιξία ακόμη και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα εργασίας.